Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Tapahtumalaite Oy

Y: 2728449-6

tapahtumalaite@tapahtumalaite.fi

0400 165 155

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Latva Markus

tapahtumalaite@tapahtumalaite.fi

0400 165 155

 

3. Rekisterin nimi

Tapahtumalaite Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilö- ja asiakastietoja käytetään tilausten ja palveluiden toimittamiseen, laskutukseen ja maksujen perintään. Niin ikään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen.

Henkilö- ja asiakastietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Sähköpostiosoitteensa antanut Asiakas ei päädy minkäänlaisille mainos- tai muille roskapostilistoille. Emme lähetä, emmekä tule lähettämään sähköposteja, kuin Asiakkaan kyseiseen asiaan liittyen.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä pidetään ne tiedot, jotka asiakas on itse tilauksen toimittamiseksi meille antanut.

  • Asiakkaan ja/tai yrityksen nimi
  • Mahdollinen yritystunnus
  • Asiakkaan laskutus- ja toimitusosoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot ja tilaushistoria
  • Sähköpostiosoite
  • Rekisteröityneen asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana
  • Tilausten johdosta syntyneet, tai asiakkaan muut itse ilmoittamat tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä ei ole muita tietolähteitä, kuin Asiakas itse. Tietoja voidaan kuitenkin täydentää normaaleilla numero- ja yhteystietohakupalveluilla, sekä YTJ –tietopalvelulla.

 

7. Tietojen luovutus

Tapahtumalaite Oy ei luovuta tietoja ylimääräisille tahoille, kuten esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Tietoja luovutetaan ainoastaan tilausten kannalta välttämättömille kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi tilaukset kuljettaville rahtiyhtiöille, tavarantoimittajille jne. Ulkomailta suoraan asiakkaalle toimitettavissa tuote-, varaosa-, tai muissa tehdastoimituksissa tuotteen toimitukseen tarvittavia asiakastietoja saatetaan antaa myös Suomen ulkopuolelle EU alueelle, tai EU:n ulkopuolisille alueille (USA).

 

8. Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Vanhat ja tarpeettomaksi käyneet asiakastiedot poistetaan tietyin väliajoin.

 

9. Rekisterin suojauksen periaate

Tietoja säilytetään sekä yrityksen omissa tietojärjestelmissä, että verkkokaupan ulkomailla sijaitsevilla palvelimilla. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Palvelimien osalta suojaus on toteutettu verkkokaupan palveluntarjoajan toimesta ja ainoastaan niillä henkilöillä joiden työtehtävien hoito sen edellyttää, on pääsy rekisterin tietoihin. Palvelimet toimivat erillisessä verkkoalueessa mihin ei ole suoraa pääsyä internetistä. Kaikki palvelimet on suojattu palomuurilla. Pääsy palvelimiin vaatii voimassa olevat käyttäjätunnukset.

 

10. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on lainmukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoituksella varustettuna osoitteeseen:

 

Tapahtumalaite Oy

Huuhkajantaival 12 B 5

60200 Seinäjoki